Často kladené otázky

Check In

 • Důležité informace pro check-in
 • Je na odpovědnosti každého cestujícího aby provedl check-in načas

  Lhůty pro check-in se liší vzhledem od typu letenky:

  Cestující, kteří si kupují místenku mohou provést check-in v období 60 dnů až 2 hodiny před plánovaným odletem

  Cetujúci, kteří si nekupují místenky mohou provést check-in v období 2 dnů až 2 hodiny před plánovaným odletem

  Flexi plus zákazníci mohou provést check-in na letišti bez poplatku

 • Jak mohu provést check-in?
 • Check-in je velmi jednoduchý a můžete jej provést online na web-stránce nebo pomocí aplikace Ryanair app.

 • Jaký je deadline pro check-in bazožiny?
 • Doporučujeme provést check-in zavazadel co nejdříve. Nejpozdejší možný termín je 40 minut před plánovaným odletem.

 • Co když jsem ztratil svůj boarding pass?
 • Neobávejte se, jakmile jste provedli check-in, váš boarding pass je možné znovu vytisknout už 2 hodiny před odletem.

 • Kdy se zavírá brána při Boarding?
 • Brána při nastupování se uzavírá 20 minut před odletem. Pasažéři, kteří se dostaví k bráně později, nebudou vpuštěni na palubu letadla společnosti Ryanair. Prosíme pasažéry aby se k bráně dostavili nejpozději 30 minut před odletem s platným boarding pass.

 • Jak probíhá boarding společnosti Ryanair?
 • Brána se otevírá 30 minut před plánovaným odletem. Zákazníci, kteří mají zakoupení Priority Boarding, jsou odbavení dříve.

 • Jaké cestovní dokumenty mám mít s sebou?
 • Každý pasažér by měl mít platný průkaz totožnosti a všechny dokumenty, které jsou požadovány úřady v zemi příletu.

 • Mohu si rezervovat místenku?
 • Pasažéři si mohou rezervovat preferované sedadlo do 2 hodin před plánovaným odletem. Za místo s extra místem na nohy, rady 1,2 (D, E, F) a 16-17 je poplatek 7 Eur. Za přední sedadla, rady 2 (A, B, C) -5 je poplatek 7 Eur. Za standardní místa, rady 6-15 a 18-33 je poplatek 3 Eur.

  Zavazadla

 • Důležité upozornění
 • Každý pasažér si na palubu letadla může přinést zavazadla v rozměru 40 * 20 * 25 cm.

 • Zakázané předměty
 • Všechny tekutiny, které jsou v nádobě větší než 100ml. Všechny tekutiny musejí být přenášeny samostatně v transparentním uzavíratelném obalu v rozměrech do 20 * 20 cm s objemem do 1l.

  Pokud cestujete s dítětem, můžete přenášet množství kojeneckého mléka nebo kojenecké výživy podle potřeby. Není nutné tekutinu přenášet v transparentním obalu, avšak na vyzvání musíte tekutiny předložit kontrole.

 • Zpožděná, ztracená nebo poškozená zavazadla.
 • V takovém případě svůj problém okamžitě nahlaste letištní kontrole v místě příletu. Zároveň do 7 dní nahlaste událost v případě poškození zavazadel a do 21 dnů v případě ztráty nebo prodlení společnosti Ryanair.

 • Ztracená příruční zavazadla během letu
 • Společnost Ryanair nenese žádnou odpovědnost za zavazadla, kterou má pasažér během letu u sebe. Je na odpovědnosti každého pasažéra, aby si během letu kontroloval své příruční zavazadlo.

  Změny letů a refundace

 • Mohu změnit svůj let?
 • Let lze změnit do 2,5 hodiny před plánovaným odletem. Poplatek za změnu se liší od letu a sezóny.

 • Kolik mě bude změna letu stát?
 • Poplatek za změnu začíná na úrovni 35 Eur za osobu a let. Výše poplatku však závisí na konkrétním letu a sezóny. V případě změny jména na letence poplatek začíná na úrovni 115 Eur.

 • Mohu zrušit svou rezervaci?
 • Všechny lety mohou být změněny avšak zrušení rezervace není možné.

 • Může být změněn čas odletu?
 • Vzhledem k neočekávané okolnosti, může být čas odletu pozměněn. O této změně informuje Ryanair cestující přes email nebo uvedené číslo. V případě výrazné změny času letu, pokud Ryanair není schopen nabídnout alternativní let, jsou zákazníkovi vráceny peníze.

 • Co když jsem udělal drobnou chybu při rezervací?
 • Při drobných chybách mohou pasažéři provést opravu do 24 hod od rezervace.

  Asistence pro znevýhodněné pasažéry

 • Jaký typ speciální asistence mohu mít na palubě?
 • Společnost Ryanair nabízí několik typů asistenčních služeb: Asistenci při boarding gate, Asistenci během nastupování a usazení pasažéra, Asistenci přes letiště, Asistenci pro pasažéra se slepeckým psem a jiné. Pro bližší informace kontaktuje call-centrum.

 • Mohu cestovat se slepeckým psem?
 • Na letech v rámci EU / EEA je pasažérům povolen let se slepeckým psem. Pes musí mít veterinární průkaz, případně veterinární pas.

 • Mohu letět i když mám alergii na ořechy?
 • Pasažérů, kteří mají alergii na ořechy vyzýváme, aby společnost Ryanair o této skutečnosti informovali při nástupu na palubu letadla.

 • Mohu cestovat pokud mám infekci kůže?
 • Všechny posádky mají právo odmítnout cestování pasažérům, jejichž stav by se mohl během letu výrazně zhoršit.

  Změny zpožděných a zrušených letů

 • Mohu si v případě zrušení nebo zpoždění letu změnit svůj plánovaný let bez doplatku?
 • V případě, že zpoždění přesahuje 2 hodiny, můžete si bez doplatku přebookovat letenku na jiný let Ryanair (v závislosti na volných místech) do téhož nebo jiného letiště příletu (odletu). Pro konkrétní informace kontaktujte call centrum společnosti Ryanair.

 • Kde mohu najít informace o zpožděném letu?
 • Pokud váš let má zpoždění více než 90 minut, bude vám zaslána textová zpráva 30 minut před plánovaným odletem. Pokud je zpoždění delší než 2 hodiny, budete informováni mailem na adresu, kterou jste uvedli při rezervací letu.

 • Kdy mi budou vráceny peníze za zrušený let?
 • Peníze vám budou vráceny do 7 dnů zpět na účet, který jste použili při rezervaci letu.

  Informace pro těhotné pasažérky

 • Je stanoven minimální věk novorozence, který může absolvovat let?
 • Ano, novorozenec musí být minimálně 8 dní starý, aby mohl absolvovat let. Rovněž platí omezení, že matka může letět až 48 hodin po porodu v případě, že porod proběhl bez komplikací. V případě císařského řezu nebo zdravotních komplikací může matka letět až po 10 dnech.

 • Mohu letět pokud jsem těhotná?
 • Do 28 týdne těhotenství, mohou pasažérky letět bez omezení. Po 28 týdnu těhotenství, společnost Ryanair požaduje potvrzení od lékaře.

  Informace pro létání s dětmi

 • Mohu dítě mladší 16 let přidat na stávající rezervaci?
 • Ne, není možné přidat dítě k existující rezervaci. V takovém případě je nutné provést novou rezervaci. Po rezervaci kontaktujte call centrum, aby vaše rezervace byly spojeny. Za spojení rezervací se účtuje poplatek 30 Eur.

 • Mohu rezervovat samostatné sedadlo pro dítě do 2 let?
 • Můžete, ale musíte použít speciální Amsafe CARES sedačku nebo auto-sedačku, která je uzpůsobena pro použití v letadle

 • Mohou děti letět bez doprovodu?
 • Ne, společnost Ryanair nepřepravuje děti do 16 roku života bez doprovodu dospělého.